Hasar Yönetimi

Hasarlarınızda Yanınızdayız

Hasarların hızlı ve eksiksiz olarak tazmin edilmesinin herkes için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sigorta Şirketlerinden bir hasar talep etmek için yapılması gereken hazırlıklar vakit alır ve bazen çok karmaşık da olabilir. Vaktinizi bunun yerine kendi işlerinize ayırmak en doğal hakkınızdır. Tüm hasar sürecini, zararınızın hızlı ve tam olarak karşılanabilmesi için planlayıp yönetiyoruz.

Akron Sigorta olarak bugüne kadar sigortalılarımızın milyonlarca liralık zararlarını tazmin etmelerinde yardımcı olduk. En ufağından en karmaşığına kadar her türlü hasarda süreci hızlandırıp mağduriyeti giderecek bir yöntem uyguluyoruz. Konusunda uzman hasar ekibimiz sizi dinler, yapılması gerekenleri size anlatır, evraklarınızı inceler, sigorta şirketlerine başvuracak şekilde düzenler ve sigorta eksperleriyle gerekli görüşmeleri yapar. Ekibimiz, poliçelerinizdeki teminatlardan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için sigorta şirketleriyle müzakereleri yürütecek tecrübe ve beceriye sahiptir. Yöntemimiz sigortalılarımızın minimum vakit kaybıyla ve hasar sürecine dahil olmalarına gerek kalmadan hızla zararlarının karşılanmasını sağlar. Bu çalışma şeklimiz hasar yönetimi ile ünlenmemize sebep olmuştur.

Hasar Yönetimi Hizmetimizin içeriği:

  • Yapılması gerekenler konusunda sigortalılarımızın bilgilendirilmesi
  • Evrakların doğru olarak hazırlanması ve sigorta eksperlerine / sigorta şirketlerine iletilmesi
  • Sigorta eksperleri ile görüşmeler
  • Sigorta şirketleri ile müzakereler
  • Hasarların poliçe yenilemelerinde doğuracağı sonuçlarla ilgili sigortalılarımızın bilgilendirilmesi
  • Hasar istatistiklerinin dönemsel olarak incelenerek sigortalılarımızın yönlendirilmesi
  • Hasar ödemelerinin sigortalılarımıza ulaştırılmasının sağlanması

Hasar Yönetimi