Hasar İle İlgili İstenilen Belgeler

Hasar Anında Neler Yapılmalı?

 Hasar İle İlgili İstenilen Belgeler

KAZA:

KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade ve görgü tespit tutanağı
 • Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Alkol Raporu
 • Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

ARACIN ÇALINMASI HALİNDE;

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı
 • Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
 • Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
 • Asıl ve yedek anahtarlar

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

1- Maddi Zararlar

A) Araç Hasarları

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
 • Mağdur araca ait ruhsat,
 • Varsa hasarlı araç resimleri,
 • Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası).

B) Değer Kaybı

 • (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Değer kaybı talep beyanı,
 • Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

C) Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)

 • (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Hasarlı malın sahiplik belgesi (tapu, alım faturası, kamu kurumu resmi yazısı vb.),
 • Üçüncü kişiye ait zarar gören malın onarımına ilişkin fatura, muhasebe kayıtları.

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Bedeni Zararlar

1. Sürekli Sakatlık

 • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,
 • Epikriz Raporu,
 • Genel adli muayene raporu,
 • Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,
 • Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,
 • Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 • Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası),
 • Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

2. Ölüm

 • Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 • Veraset ilamı,
 • Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,
 • Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası).

3. Kişisel Bilgi Doğrulama Evrakları

 • Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri,
 • Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.”

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

3.ŞAHIS MALİ MESULİYET HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Kaza Tutanağı
 • Zarar görenin talep yazısı
 • Zarar tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu)
 • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
 • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

İŞVEREN MALİ MESULİYET HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • SSK bordrosu
 • İşe giriş bildirgesi
 • İş güvenliği ve SSK müfettişlerinin iş kazasına ilişkin tutanağı
 • Mahkeme kusur durum tespiti
 • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
 • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ait fatura asılları

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

FERDİ KAZA HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

ÖLÜM HALİNDE;

 • Kaza raporu
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü muayene otopsi raporu

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

YARALANMA HALİNDE;

 • Kaza raporu
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteler.

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

SÜREKLİ SAKATLIK HALİNDE;

 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet raporu

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Hasar bildiriminizin Sigorta Şirketin en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb bilgilerin Hasar İhbarı esnasında bildirilmesi ekspertiz ve dosya takip işlemlerine hız kazandıracaktır.

Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

Hırsızlık

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık Hasarlarında Talep Edilecek Belgeler Aşağıda Yer Almaktadır;

 • Görgü tespit tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise),

Yangın

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği),
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar,
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için),
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan,
 • İş yeri vergi levhası,
 • Hasarlı malın alış faturaları,
 • İş yerinin mali kayıtları,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Deprem

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı,
 • Afet İşleri Müdürlüğü’nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor,
 • Onarım faturaları (mevcut ise),
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti,
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları,
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

Cam Kırılması

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
 • Onarım faturası,

Dahili Su, Sel, Su Baskını

 • Hasarı meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Hasar gören malların alış faturaları (mevcut ise),
 • İş yeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Hasar bildiriminizin Sigorta Şirketine en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb bilgilerin Hasar İhbarı esnasında bildirilmesi ekspertiz ve dosya takip işlemlerine hız kazandıracaktır.

Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

Hırsızlık

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık Hasarlarında Talep Edilecek Belgeler Aşağıda Yer Almaktadır;

 • Görgü tespit tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise),

Yangın

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği),
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar,
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için),
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan,
 • İş yeri vergi levhası,
 • Hasarlı malın alış faturaları,
 • İş yerinin mali kayıtları,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Deprem

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı,
 • Afet İşleri Müdürlüğü’nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor,
 • Onarım faturaları (mevcut ise),
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti,
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları,
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

Cam Kırılması

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
 • Onarım faturası,

Dahili Su, Sel, Su Baskını

 • Hasarı meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Hasar gören malların alış faturaları (mevcut ise),
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

DENİZ NAKLİYATI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurularak mahkeme tespiti istenir.(Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır)
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu (Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 • Time- sheet ve çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi telim ordinosu
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage raporları (gözetme raporları), Hazırlık mektubu, Boş tank sertifikası, protesto mektupları
 • Fotoğraf

KARA-HAVA-DEMİRYOLU NAKLİYATI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Fatura, hamule senedi veya konşimento (yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Muayene tutanağı
 • Fotoğraf
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu olmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı-unvanı ve adresi ile Türkiye’deki acentesinin adı unvanı ve adresi
 • Tır karnesi (Yurtdışı taşımalarda)
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilmemişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine)yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

TEKNE HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Sigortalı beyanı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Kurtarma teklifleri
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
 • Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraf

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

MAKİNE KIRILMASI SİGORTA HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Hasar ile ilgili teklifler
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraf

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

İNŞAAT SİGORTASI HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hak ediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
 • Proje, ihale sözleşmesi
 • Fotoğraf

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

MONTAJ SİGORTASI HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hak ediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
 • Fotoğraf

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.