İnşaat All Risk Sigortası

Doğal afetler ve ekonomik krizlere karşı, çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.
İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların
yanı sıra,
  > Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
  > Yangın, yıldırım, infilak
  > Hırsızlık
  > Şantiye-işletme kazaları
  > Dikkatsizlik, sabotaj
vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.
Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.