Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sigortası

Yurt dışı seyahatlerinizde, beklenmedik olaylar veya oluşabilecek rahatsızlıklar keyfinizi kaçırmasın. Karşılaşabileceğiniz pek çok riske karşı kendinizi güvence altına alın. En ince ayrıntısına kadar planladığınız tatil veya iş gezilerinizin daha güvenli, huzurlu ve keyifli geçmesi için bize ulaşın.

Seyahat Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorulan

Seyahat sigortası veya seyahat sağlık sigortası olarak geçen sigorta türü, herhangi bir ulaşım yolu ile yurt içi ya da yurt dışı seyahati gerçekleştiren veyahut yurt dışından gelen kişileri kapsar. Bu kişilerin hastalık veya kaza nedeni ile seyahat sırasında karşılaşabilecekleri olası sağlık risklerinin, özel sağlık sigortası adı altında teminat altına alınmasını sağlar. Sigorta yapan kişiler tarafınca, seyahat sırasında gerçekleşen kayıplar, önceden belirlenen teminatlar dahilinde karşılanır. Meydana gelen kaza veya sağlık sorunlarının sigorta kapsamına girmesi için bazı koşulları barındırması gerekir.
Bunların her biri seyahat sırasında olması şartıyla;
* Söz konusu durumun, kaza veya hastalık, poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelmesi, 
* Hastalık durumunun poliçenin imzalandığı tarihten önce mevcut olmaması, 
* Kaza veya hastalık durumunun önceden planlanan seyahat süresi dışında gerçekleşmemesi,
olarak belirtilmektedir.

Seyahat sağlık sigortası, seyahatin yapıldığı süre dahilinde veya poliçede yazılı tarihler arasında geçerli olmaktadır. Seyahatin yapıldığı süre dahilinde, yurt dışından gelen veya yurt dışına giden seyahatçiler yer alır. Bu teminat süresi; Ülkemizden yurt dışına giden kişiler için ülke sınırlarından çıkılan gün ve tarihin pasaporta işlenmesi anından başlar ve ülke sınırlarına girildiği gün ve tarihin pasaporta işlenmesi ile son bulur. Yurt dışından ülkemize gelen kişiler için ülke sınırlarına girilen gün ve tarihin pasaporta işlenmesi anından başlar ve ülke sınırlarından çıkılan gün ve tarihin pasaporta işlenmesi ile son bulur. Poliçede yazılı tarihler dahilinde yurt içi seyahat eden kişiler yer alır. Bu teminat süresi;Poliçede yazılı sigorta süresinin başladığı günden bittiği güne kadar geçerlidir.

Seyahat sağlık sigortasında sunulan teminatlar ve ilgili hizmetler, aslen sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Ancak gerektiği durumlarda teminat ve ilgili hizmetleri karşılama işlevi, hizmet satın alma sözleşmeleri dikkate alınarak asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

Seyahat Sağlık Sigortası söz konusu seyahate gidilemediği / gidilmediği durumlarda, satın alan kişi tarafından iptal edilebilir. İptal hakkının kullanılabilmesi için poliçe başlangıç tarihi baz alınarak en geç 24 saat öncesinden sigorta şirketine bilgi verilmesi ve poliçenin iade edilmesi gerekir. Gerekli şartlar karşılandığı takdirde ödenen sigorta primi geri alınır.

Sağlık sigortasının geçerliliği ve güvenilirliği için sigorta şirketleri tarafınca aşağıda bahsi geçen teminatların poliçede yer alması zorunludur. Bu teminatlarla ilgili limitler sigorta şirketlerince poliçede gösterilir.Hastalık ve ani rahatsızlık durumlarında tıbbi tedavi teminatı Sigorta yaptıran kişi poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanır veya yaralanırsa sigorta şirketi; ameliyat, hastane ve ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere tüm tedavi masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. Gerekli tedavinin alınabileceği en yakın sağlık kuruluşlarına sigortalının seyahatinin veya naklinin teminatı Sigorta yaptıran kişi poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanır veya yaralanırsa sigorta şirketi, söz konusu kişinin tıbbi durumu için gerekli nakil aracı ile en yakın sağlık kurumu ve/veya kuruluşlarına ulaşmasını sağlar.Tedavi için gidilen kurum veya kuruluşlarda gerekli tıbbi ekip veya donanımın olmadığı durumlarda sigorta şirketi, söz konusu kişinin tıbbi gerekliliklerini karşılayacak bir başka sağlık merkezine naklini sağlamakla yükümlüdür.Sigortalı kişi taburcu olduktan sonra ikametgah adresine naklinin teminatı Sigorta yaptıran kişinin poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanması veya yaralanmasına bağlı olarak tıbbi bir merkezde yatması, operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesi ve bunları takiben taburcu olması durumunda; ilgili doktor tarafından söz konusu kişinin seyahate devam edemeyeceğine ve asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına karar verilirse sigorta şirketi kişinin ikametgah adresine ulaşımını sağlar.  İlgili şartların poliçede yer alması dahilinde, sigortalı kişiyi tedavi eden doktorun gerekli gördüğü ve kişinin tıbbi durumuna en uygun nakil aracının ve ulaşım giderlerinin masrafı belirlenen limitler dikkate alınarak sigorta şirketi tarafından karşılanır.
Seyahat sırasında vefat eden sigortalının nakli teminatı Sigorta yaptıran kişinin poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanması veya yaralanmasına bağlı olarak vefatı durumunda sigorta şirketi, cenazenin talep edilen adrese naklini sağlar ve ulaşım için gerekli masrafları öder.

Sigorta şirketleri özel anlaşmalar dahilinde asgari teminatlara ek teminatlar verebilir.

Sigorta priminin tamamının sözleşme yapıldığı an itibariyle poliçenin teslim edilmesi karşılığında ödenmesi gerekir.