Sağlık Turizmi Sigortası

SAĞLIK TURİZMİ KOMPLİKASYON SİGORTASI

Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağlık Turizmi kapsamında seyahat eden sigortalılara komplikasyon dolayısı ile ortaya çıkabilecek yatarak tedavi, konaklama, transfer ve refakatçi giderleri seyahat sağlık teminatları yanında ek teminatlar ile kapsama alınmaktadır.

Yurt dışından Sağlık turizmi için Türkiye’ye geldiyseniz, Türkiye’deki akredite hastane ve kliniklerde yaptıracağınız ameliyat, girişim ve işlemlerden sonra oluşabilecek komplikasyonları kapsam altına alarak sigortalamış oluyorsunuz.

Ürünümüzde plan seçeneklerimiz 4 farklı plan başlığında yer almaktadır. Türkiye’de yaptıracağınız Göz, Diş, Saç Ekimi ve Estetik operasyonlar sonrası gerçekleşecek komplikasyonlar için teminat verilmektedir.

Türkiye’ye sağlık turizmi amacı ile gelen yabancı uyruklu kişilerin, geçirdikleri tıbbi girişim sonrasında, bu tıbbi girişim kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar sebebiyle ikincil (revizyon) tıbbi girişim gerektiği halleri teminat altına almaktadır.

En az 18 ile 75 yaşları (bu yaşlar da dâhil) olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilere pasaport bilgileri kapsamında sunulmaktadır.

Komplikasyon bağlantılı rahatsızlıklar poliçe başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile teminat altına alınmaktadır.

Coğrafi Kapsam;

Poliçede yer alan teminatlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilen tıbbi girişimler için geçerlidir. Bununla birlikte, isteğe bağlı olarak sunulan kendi ülkesinde müdahale teminatı ile beraber, Sigortalının kendi ülkesine döndükten sonra geçirdiği tıbbi müdahale / ameliyatla ilgili tekrar geri gelmesini gerektirmeyecek erken komplikasyonlara bağlı küçük girişimler ve tıbbi tedaviler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

Teminatlar

Komplikasyon Bağlantılı Teminatlar

 • Yatarak Tedavi
 • Konaklama Giderleri
 • Transfer Teminatı
 • Refakatçi Giderleri

Seyahat Bağlantılı Teminatlar

 • Acil Durumda Tedavi Masrafları
 • Acil Durumda/Taburcu Halinde Hasta Nakli
 • Cenazenin Daimi İkametgâhına İadesi
 • Ek Teminatlar

  Komplikasyon Bağlantılı Teminatlar

  • Ülkesinde Tedavi Teminatı

  Ferdi Kaza Bağlantılı Teminatlar

  • Kazaen Yaşam Kaybı ve Kazaen Sürekli Sakatlık Teminatları

  Seyahat Bağlantılı Teminatlar

  • Acil Durumda Diş Bakım Giderleri 
  • Reçeteli İlaçlar
  • Otelde Nekahat
  • Aile Yakını Transferi Teminatı
  • Seyahatin İptali
  • Seyahatin Yarıda Kesilmesi  
  • Seyahatin Gecikmesi ( 6 Saat )
  • Bagaj Kaybı (Sadece Havayolu ile)
  • Kişisel Sorumluluk
  • Yasal Masraflar (Avans olarak)
  • Kefalet Ücreti (Avans olarak)

   Kimler Yararlanabilir?

   Sağlık Turizmi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahat edecek ve 18 ile 75 (bu yaşlar da dâhil) arası yaşta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişiler ile beraberinde seyahat edecek 6 ay ile 75 (bu yaşlar da dâhil) arası yaşta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerdir.

 

Komplikasyon Sigortası Sık Sorulan Sorulan

Poliçe, başlangıç tarihinden itibaren 180 gün süre ile geçerlidir.

Poliçeyi sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye yurt dışından gelen yabancı tabiiyetteki vatandaşlar yabancı pasaport numarası ile satın alabilir.

Bu poliçede, poliçe başlangıç tarihi sonrasında gerçekleşen poliçe planına uygun bir ameliyat, tıbbi girişim veya estetik uygulama sonucunda gerçekleşen komplikasyonlar için, taburcu edildikten sonra 10 gün bekleme süresi vardır.

Ürün, poliçe süresi içerisindeki ameliyat ve girişimlerin komlikasyonlarını kapsamaktadır. Bu sebeple ameliyattan sonra alınamamaktadır.

Sigortalının tedavi sonrasında vefatı nedeniyle tazminat ödemesi yapılmamaktadır.