Nakliyatlarınız İçin

Nakliyat Sigortası Nedir?

Akron Sigorta nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat vermektedir. Nakliyat sigortası kapsamında sunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır.

Nakliyat Sigortası Çeşitleri

Yük Sigortaları

 • Emtea Taşıma Sigortası
 • – Bir malın taşıma aracı ile taşıması esnasında oluşabilecek kaza veya kazaya bağlı olarak zararları nakliyat sigortası teminatları altına alır.
 • Kıymet Taşıma Sigortası
 • – Değerli eşyaların bir taşıma aracı ile taşınması esnasında karşılaşabilecek zararları teminat altına alır.

Tekne Sigortaları

 • Tekne & Makine Sigortası
 • Tekne Harp & Grev Sigortası
 • Tekne Kira Kaybı Sigortası
 • Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası
 • Balıkçı Tekneleri Sigortası
 • Tekne / Yat İnşa Sigortası

Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları

 • Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
 • – Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alır.
 • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
 • – Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alır.
 • Nakliyat Aracısı Sorumluluk
 • – Nakliyata aracılık yapan kişinin aracılık yapması sebebiyle yük sahibine karşı olan sorumluluğunu poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.
 • Depocu Yasal Sorumluluk
 • – Poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde depoların sınırları çerçevesinde gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararları teminat altına alır.

Nakliyat Branşına Bağlı Sorumluluk Sigortaları

 • Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası
 • Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası
 • Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

AKRON SİGORTA HİZMETLERİ

34 Yıldır Yaşamınızın Her Anı AKRON Sigorta ile Çok Değerli