Akron Sigorta Hizmetleri

1985 yılından beri sizlere hizmet vermektedir.

Bir sigorta teminatı satın alan herkes kendi sigortacısından  yüksek kalitede hasar hizmetleri almayı bekler. Akron sigorta olarak organizasyonların maliyetleri kısmalarına ve verimi arttırmalarına yardım etmek üzere hasar takibinin ötesine giden hizmetler sunarız.

Bir zayiden sonra işletmeyi tekrar faaliyete geçirmek ve zararları tazmin etmek temel bir öneme sahiptir. Hasar konusunda üst düzeyde uzmanlığa sahip olan ve adınıza mümkün olan en iyi koşulları elde etmek üzere sigorta şirketleri ile  müzakere yapılabilecek, hasar ile ilgili bütün hususları koordine edebilecek, yönetebilecek ve ayrıca nakit akışınızı, markanızı ve itibarınızı korumanızda size yardım edebilecek gerekli mesleki deneyime sahip  bir takıma sahibiz.

Hasara ilişkin yaygın sebepleri anlamak, maruz kalabileceğiniz kayıpların sayısını ve büyüklüğünü azaltmak için gereken tedbirleri almanıza imkan sağlayabilir. Akron sigorta  olarak sizlere bu konuda yardımcı olabilecek raporlar, analizler ve önerilen eylem planlarını hazırlamaktayız.

 
 

Hasarın etkili yönetimi konusunda çalışanlarınıza çeşitli eğitimler yolu ile verimi arttırmak, maliyetleri azaltmak ve hasarın ivedilikle ödenmesini sağlayarak nakit akışına yardımcı olmak hasar ekibinin görevidir.

Ferdi Kaza Sigortası ile artık kazalardan korkmanıza gerek yok. Düşük primlerle büyük riskler güvencemiz altında…

 

Kasko Sigortaları

Çarpma - Çarpılma Hasarları

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı
-Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde
veya şirketimizde imzalı.)
-Ruhsat fotokopisi
-Ehliyet fotokopisi
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi
-20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
-Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   * Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
-Hasar fotoğrafları


Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
-Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
-Oto hırsızlık masasında bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
-Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği
-"Çalıntı" kaşeli ruhsat aslı
-Maliyeden "borcu yoktur" yazısı tasdikli örneği
-Maliyeden araç kaydı silindi belgesi tasdikli örneği
-Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
-Aracın üzerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakatname
-20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
-Araç üzerinde OGS varsa iptal edildiğine dair; yoksa olmadığına dair belge
-Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası Vb.)
-Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı

 

Trafik Sigortaları

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı

- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
- Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti 
- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde)
- Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik numarası
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   * Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
-Hasar fotoğrafları.

 

Yaralanmalar veya Vefat Durumlarında

- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ölümlerde T.C.kimlik numarası olarak varislerin  T.C.kimlik  numaraları talep edilmektedir.)
-Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Vefat durumunda:
-Ölüm raporu ve defin ruhsatı
-Veraset ilamı tasdikli örneği
-Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
-Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir belge veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
- Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından varislerin adres bilgileri
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi
   * Tüzel kişiliklerde, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası


Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) durumunda:


- Malüliyeti gösterir heyet raporu "en son tedavinin bitiminden itibaren 12 ay geçtikten sonra özürlüler yönetmeliğine uygun sağlık kurulu raporu "
- Malülün gelir durumunu gösterir belge ve mesleği ile ilgili bilgi
- Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi
- Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından adres bilgileri
-20.000 TL üzeri hasarlarda;
   - Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   - Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

 

Yangın Hasarları

-İtfaiye raporunun tasdikli örneği

-Hasar talep yazısı
-Karakol tutanaklarının tasdikli örneği
-Tapu fotokopisi veya kira kontratı
-Dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

 

Dahili Su, Sel - Su Baskını

-Hasar talep yazısı

-Tapu fotokopisi veya kira kontratı
-Binada meydana gelen bir hasarda dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
-Hasarla ilgili fotograflar
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

 

Fırtına Hasarları

-Meteoroloji raporu

-Hasar talep yazısı
-Tapu veya kira kontratı
-T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
-Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

 

Cam Kırılması Hasarları

-Zabıt veya beyan

-Fatura (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
-Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde;gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

 

Hırsızlık Hasarları

-Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği ıslak imzalı)

-İlgili karakoldan alınacak tasdikli bulunamadı yazısı (tasdikli örneği ıslak imzalı)
-Envanter giriş ve çıkış belgesi (ticari emtia ve demirbaş için)(emtea alış faturası)
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri(tüzel kişilerde)
-Tapu veya kira kontratı fotokopisi 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası.
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
 Tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

 

Sağlık Sigortaları Hasarları

Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde gönderilen tanı ve/veya tedavi masrafları, fatura asıllarına, aşağıda belirtilen rapor ve belgeler de eklenmeli ve tüm fatura veya serbest meslek makbuzlarında doktor kaşesi bulunmalı ve doktorun uzmanlık alanı belirtilmelidir.

 • DOKTOR muayenelerinde, anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda)
 • Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde, doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları,
 • İlaç tedavilerinde, reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları,
 • Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/ anamnez raporu/ ameliyat raporu, patoloji raporu, 
 • Ameliyat sonrası yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, ilgili ameliyat raporu ile doktor tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını da belirten rapor,
 • Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için, tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu,
 • Sigortalı, her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) TAZMİNAT talebi (DOĞRUDAN ÖDEME aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır.

 

Seyehat Sağlık Sigortaları Hasarları

 1. Olay ile ilgili sigortalının detaylı beyan dilekçesi
 2. Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
 3. Sigortalının Hesap No / IBAN bilgileri
 4. Hastane/doktor tarafından verilen rapor
 5. Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları
 6. Eğer ilaç verildiyse reçetenin aslı
 7. Eğer ilaç verildiyse eczane fişinin aslı

Size uygun sigorta çözümlerimizle, emtianız da tekneniz de güvencemiz altında…